uitgebreide info over het consult

     Omdat de werkwijze van een homeopathisch arts nogal verschilt

    van de werkwijze van een gewone arts, kan ik mij voorstellen dat

    u hier vragen over heeft. Hieronder heb ik alles over het consult

    zo duidelijk mogelijk opgeschreven, zodat u alle info op een rijtje

    heeft en alles rustig na kunt lezen. Heeft u toch nog vragen, dan hoor

    ik het graag.

 

I. Het consult

Tijdens het consult ziet u mij voornamelijk opschrijven wat u vertelt, het liefst in precies dezelfde bewoordingen die u gebruikt. De manier waarop u binnenkomt, een hand geeft, gaat zitten en de woorden die u gebruikt, geven mij al heel veel informatie die ik nodig heb om voor u het juiste medicijn uit te zoeken. Na uw verhaal verteld te hebben, waarbij ik u zo min mogelijk probeer te onderbreken, begin ik u vragen te stellen over van alles. We zeggen wel: ‘U moet voor uw homeopaat minder geheimen hebben dan voor een advocaat’. Waarom is dit? Stel u heeft hoofdpijn, drukkend, aan de zijkant van uw hoofd, dan zoek ik dat op in mijn repertorium. Daar vind ik dan 91 middelen bij dit ene symptoom. Al deze middelen hebben dit symptoom al één of meerdere keren genezen. Door uw andere symptomen erbij te nemen, ga ik vergelijken. Kom ik er niet uit op deze manier, dan neem ik de computer erbij die al uw symptomen in repertoriumtaal vertaalt. Dit zogenaamde Repertorisatie-programma telt de waardes van de middelen op die in aanmerking komen. Het middel dat het meest waarschijnlijk is en al uw symptomen dekt, schuift steeds meer naar voren. Ik neem dan meestal de laatste 4 of 5 middelen en ga u weer vragen stellen om zeker te weten dat het middel waarvoor ik heb gekozen ook het juiste voor u is. |Zo'n repertorisatie komt er dan zo uit te zien.

 


 

*De getallen voor het symptoom vertellen ons bij hoeveel medicijnen dit voorkomt. Lees het symptoom van achter naar voren. De getallen in de hokjes vertellen de zogenaamde waarde. Hoe vaker genezen hoe hoger de waarde. Die waarden worden opgeteld waardoor de meest waarschijnlijke middelen, die de meeste van uw symptomen dekken, op de voorste plaatsen komen te staan.

 

Nu krijgt u een middel (en soms nog een reservemiddel) mee met een handleiding voor het gebruik, de frequentie en de manier van inname. Daarna begint uw werk: nauwkeurig luisteren naar en observeren van uw lichaam en.... alles noteren!

 

                                                            II. De homeopathische behandeling

De homeopathische behandeling verschilt van de reguliere in de zin dat de ziekte waar u mee komt, geen speciale naam hoeft te krijgen. Vanzelfsprekend is dat de informatie die u van de reguliere medische wetenschap krijgt, zeer bruikbaar is voor mij, maar ik zoek het specifieke middel dat u nodig hebt op basis van uw specifieke symptomen die deze ziekte in uw lichaam veroorzaakt. Daarom wil ik dus van alles van u weten: hoe u slaapt (op welke zij, op uw buik, op uw rug, benen opgetrokken, handen onder het hoofd), wanneer u wakker wordt, honger krijgt, waar uw voorkeur naar uitgaat bij eten en drinken en welke ziektes er in uw familie zijn. Kortom alle gegevens zijn belangrijk.

 

 

III. Keuze van het middel

De homeopaat zal altijd trachten het exact juiste middel te vinden. Hierbij ben ik afhankelijk van de informatie die u mij geeft. Als ik het juiste middel heb gevonden, dan zal dat duidelijk worden door het genezingsproces. Heb ik een middel gevonden dat erg veel op het exact juiste lijkt, dan zullen er bij u symptomen opkomen die u meteen moet noteren in een notitieboekje. Deze symptomen zullen mij  helpen om een beter middel te vinden. U moet in ieder geval goed naar uw lichaam en geest luisteren en alle reacties die u opmerkt noteren. Niet denken: ‘Maar dat heeft toch iedereen wel eens’ of: ‘Nou ja, dat hoort nu eenmaal bij mij, dat heb ik altijd gehad en dat had mijn moeder ook’. Alles is belangrijk: verandering van o.a stemming, slaaphouding, trek, smaak, ontlasting etc. Ook kunt u zich afvragen of het weer invloed heeft op u, en hoe? Voelt u zich beter aan zee, in de bossen of bergen, oftewel: maakt de locatie uit? Heeft u problemen met nagels, wratjes op de huid, menstruatie etc. Al deze dingen zijn van essentieel belang voor de homeopaat bij de keuze van het juiste middel. Daarom zijn ook alle veranderingen in deze symptomen van belang bij het volgende consult. Die veranderingen of nieuwe symptomen vertellen mij of het middel helemaal juist is of dat ik toch naar een beter middel moet zoeken dat nu bij deze veranderingen past. Dit is ook de reden waarom er in de Homeopathie geen ‘standaard’ middel is, want ieder mens is anders. Uw lichaam vertelt u wat er gebeurt en u moet dit aan uw homeopaat vertellen, anders kan ik weinig of niets voor u doen.

 

VI. Inname

Op basis van uw symptomen schrijf ik u een middel voor. De inname kan op 4 manieren. Ten eerste in de vorm van een reukflesje, ten tweede in de vorm van een korrel (soort van pilletje), ten derde een korreltje opgelost in water en ten slotte een fles met wat alcohol en wat water. Ieder mens is anders en hoe gevoeliger je bent, des te heftiger kun je op homeopathische medicijnen reageren.

 

V. De reactie op het homeopathische geneesmiddel

A. Meteen een verbetering zonder verslechtering (1) (*zie VI)

 

B. Verergering/verslechtering

Verergering gevolgd door een verbetering betekent een correct middel. (2)

Een verergering zonder verbetering betekent een verkeerd middel. (3) of een ongeneeslijke ziekte. (4)

 

C. Geen reactie

Het middel is niet correct (5) of de sterkte van het middel is te laag gekozen. (6)

De sterkte van het middel wordt bepaald door de hoogte van potentie, de hoeveelheid van inname en de frequentie van inname.

(Zie verderop VIII)

 

D. Andere symptomen

Het ontstaan van andere symptomen komt regelmatig voor.

Vaak zijn het oude symptomen die iemand eerder heeft gehad. (7)

Of het zijn nieuwe niet-storende symptomen, terwijl de patiënt verder verbetert. (8)

Of het zijn nieuwe storende symptomen (9)

 

VI. *Vervolgbeleid

(1) Meest ideale reactie, afwachten!

(2) Dosering zo nodig aanpassen bij een te heftige beginverergering

(3) Beter middel zoeken

(4) Alleen palliatie is mogelijk

(5) Beter middel zoeken

(6) Middel vaker geven en/of meer vloeistof van het middel innemen

(7) Een goed middel, de genezing gaat goed, zo nodig herhalen.

(8) Een goed middel, doorgaan.

(9) Meestal geen goed middel; vaak helpen de storende symptomen om een beter geneesmiddel voor te schrijven.

 

VII. Bellen

Wanneer er onverwachte reacties optreden, of ziektes tussendoor, neemt u dan contact op met de huisarts/specialist, maar ook met mij (bijvoorbeeld bij een longontsteking). Lukt het niet tijdens het belspreekuur, spreekt u dan het antwoordapparaat in, dan neem ik later contact met u op.

 

 

 

VIII. Dosering en aanpassing

De aanpassing van de dosering kan op drie punten:

a) aanpassing omhoog of omlaag door de frequentie te veranderen. (vaker of minder vaak innemen)

b) inname van de hoeveelheid medicijn (meer of minder per inname moment)

c) aanpassing van de sterkte door het kiezen van een hogere of lagere potentie en/of  door het verdunnen van de     vloeistof.

 

 

XI. Voeding en blokkering

Bepaalde voedingsmiddelen en medische ingrepen kunnen het homeopathische geneesmiddel blokkeren. Hierdoor kan het genezingsproces worden gestopt. Qua voeding geldt dit met name voor koffie met cafeïne, maar ook stoffen als mint, kamille, cola en Elmex tandpasta kunnen remmend werken. Veel heftiger werken o.a. drugs en met name cocaïne als blokkering van het proces. Bij medische ingrepen moet worden gedacht aan het maken van scans, tandartsingrepen, verdovingen en röntgenfoto’s. Mocht hier sprake van zijn, meld het mij!

Ook heftige emoties kunnen een verandering van middelkeuze noodzakelijk maken.

 

 

X.    Inname instructies

Inname droge korrel

Laat de korrel smelten onder de tong

 

Inname vanuit het glas

Los de korrel op in een glas water en neem een/twee/drie theelepels/slokken uit het glas binnen 24 uur, het liefst voor de maaltijden. Tussendoor goed roeren in het glas. STOP MET INNEMEN INDIEN ER NA DE EERSTE OF TWEEDE THEELEPEL/SLOK(JE) AL EEN REACTIE OPTREEDT.

 

Inname vanuit de grote fles

1. Geef  de fles ……schudslagen. Sla de fles tegen de palm van de hand of bijv. op een boek.

2. Los een halve dop/theelepel op in een glas water.

3. Neem  een/twee/drie theelepels/slokken  binnen 24 uur in, het liefst voor de maaltijden.

 Tussendoor goed roeren in het glas

4. Wacht minimaal twee dagen en neem dan telefonisch contact op als er veranderingen optreden. Als er niets gebeurt, neem het   .   dan vaker in op bovenbeschreven manier.

5. Als u het middel vaker gaat innemen gelden de volgende spelregels:

    a. Bij aanzienlijke verbetering, 50% of meer, STOP MET INNEMEN.

    b. Bij VERERGERING, STOP MET INNEMEN.

    c. Bij het terugkomen van OUDE SYMPTOMEN, STOP met innemen en contact opnemen.

    d. Indien er een SYMPTOOM OPTREEDT, WAT U NOOIT EERDER HEEFT GEHAD, STOP MET INNEMEN en neem . . .       contact op.

6. Indien er na drie weken geen verandering is opgetreden, neem contact op.

7. Indien ik niet bereikbaar ben, of bij twijfel, STOP MET INNEMEN.

                          

Inname via reukflesje

Schud het flesje …….x .  Hier. …………x per dag/week/maand vluchtig aan ruiken.

BIJ HET OPTREDEN VAN EEN REACTIE, STOPPEN  EN CONTACT OPNEMEN.

 

 

Drs. G.Homburg, arts voor homeopathie   WWW.HOMBURG-HOMEOPATHIE.NL

door de week DAGELIJKS TELEFONISCH bereikbaar tussen 11.30 en 12.00 uur via tel:  075-6841150