AVG

Waarom worden uw gegevens opgenomen in het dossier?
 
Uw algemene gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer zijn nodig om contact te kunnen onderhouden en communicatie mogelijk te maken.
Uw medische gegevens zijn nodig om zo goed mogelijke homeopathisch-medische zorg te kunnen bieden.
 
 
Voor welk doel?
 
Het doel is om u in een betere gezondheidstoestand te brengen, om gezonder te kunnen worden.
 
 
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
 
De gegevens worden volgens de wettelijke termijn 20 jaar bewaard.
De medische dossiers bevinden zich in een afsluitbare stalen kast. Daarnaast wordt de praktijkruimte altijd afgesloten als er niemand aanwezig is. 
Er zit een brand- en inbraakalarm op de praktijkruimte/woning.
 
 
Aan wie worden de gegevens verstrekt?
 
De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de patient. Bovendien blijft alles op papier en komt er niets van uw gegevens op de computer en/of het internet.
 
 
Welke rechten heeft u als patient over deze gegevens?
 
Al gegevens blijven eigendom van de patient.